Les 1 - VO

In deze les maken de leerlingen kennis met de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Nelson Mandela. Zij ontdekken wat zij 'heldhaftig’ aan zijn levensverhaal vinden en bedenken wanneer iemand volgens hen ‘een Nelson’ is.

Bekijk les

Les 2 - VO

In les 2 denken de leerlingen na over de vragen: Wie ben ik? Wat is mijn verhaal? Wat kan ik vanuit dat verhaal bijdragen aan mijn omgeving? Verder kunnen de leerlingen de belangrijkste gebeurtenissen uit hun leven verwoorden, ontdekken ze wat zij ‘heldhaftig’ vinden aan hun eigen levensverhaal en bedenken ze hoe zij een Nelson kunnen zijn.

Bekijk les

Bij de les

SKILLZZ: ontdek online de talenten van uw leerlingen

Skillzz is een online tool om leerlingen te verbinden en hun talenten te mobiliseren voor een betere wereld. Skillzz laat leerlingen hun eigen talenten ontdekken. Het nodigt uit tot een gesprek over thema’s die de docent belangrijk vindt.

Skillzz is een initiatief van MasterPeace en wordt gratis aangeboden aan alle scholen.

http://www.skillzz.nl