Les 1 bovenbouw

In deze les maken de leerlingen kennis met de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Nelson Mandela. Zij ontdekken wat zij 'heldhaftig’ aan zijn levensverhaal vinden en bedenken wanneer iemand volgens hen ‘een Nelson’ is.

Bekijk les

Les 2 bovenbouw

In deze les denken de kinderen na over de vragen: Wie ben ik? Wat is mijn verhaal? Wat kan ik vanuit dat verhaal bijdragen aan mijn omgeving? Ze ontdekken wat hun talent en hun droom is en bedenken hoe zij een Nelson kunnen zijn.

Bekijk les

Les A bovenbouw

DOELEN LES A De kinderen kennen de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Nelson Mandela. (kennis) De kinderen kunnen naar elkaar uisteren en elkaar uit laten praten. (vaardigheden) De kinderen kunnen de inbreng van iedere leerling accepteren. (vaardigheden) De kinderen kunnen een levensbeschouwelijk gesprek voeren over ervaringen en hieraan betekenis verlenen. (vaardigheden) De kinderen ontdekken wat zij ‘heldhaftig’aan Mandela’s levensverhaal vinden. (attitude)

Bekijk les

Les B bovenbouw

DOELEN LES B De kinderen geven een eigen betekenis aan de zin 'Wees een Nelson'. (attitude) De kinderen leren hoe mensen met elkaar om horen te gaan volgens verschillende geloven (Ruis, Dalmaijer, Graaf, Stege en Wagenaar, 2011). (kennis) Hogere orde denken: (vaardigheden) Stimuleren van kinderen om verder en meer kritisch na te denken. Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen. Ontlokken van discussie. De kinderen ontdekken hoe de zes verschillende stromingen aansluiten op de visie van Nelson Mandela. (kennis/vaardigheden) De kinderen kunnen persoonlijke betekenissen construeren en hierover met elkaar van gedachten wisselen. (vaardigheden) De kinderen kunnen naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten. (vaardigheden) De kinderen kunnen de inbreng van iedere leerling accepteren. (vaardigheden) De kinderen hebben oog voor verschillen binnen levensbeschouwelijke stromingen. (Ruis, Dalmaijer, Graaf, Stege en Wagenaar, 2011). (attitude)

Bekijk les

Les C bovenbouw

DOELEN LES C De kinderen worden zich bewust(er) van hun eigen kwaliteiten en werken zo aan een positief zelfbeeld. (attitude) De kinderen kunnen kwaliteiten van anderen herkennen en benoemen. (vaardigheden) De kinderen kunnen op zichzelf reflecteren waarom een kwaliteit wel of niet bij hen past. (vaardigheden) De kinderen kennen de betekenis van de verschillende kwaliteiten (woordenschat). (kennis) De kinderen kunnen naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten. (vaardigheden) [Tekstvak: Benodigde voorbereidingen en materialen] De kinderen kunnen de inbreng van iedere leerling accepteren. (vaardigheden)    

Bekijk les

Les D bovenbouw

DOELEN LES D De kinderen worden zich bewust(er) van hun eigen kwaliteiten en werken zo aan een positief zelfbeeld. (attitude) De kinderen ontdekken dat kwaliteiten niet vastliggen, maar ontwikkeld kunnen worden. (kennis/attitude) De kinderen werken aan een zelfbewuste houding. (attitude)

Bekijk les

Les E bovenbouw

DOELEN LES E:  De kinderen worden zich bewust(er) van hun eigen kwaliteiten en werken zo aan een positief zelfbeeld. (attitude) De kinderen ontdekken dat kwaliteiten niet vastliggen, maar ontwikkeld kunnen worden. (kennis/attitude) De kinderen werken aan een zelfbewuste houding. (attitude) De kinderen ontdekken de kwaliteiten van hun klasgenoten. (kennis) De kinderen kunnen een korte vlog maken waarin ze zichzelf voorstellen.(vaardigheden)

Bekijk les

Les F bovenbouw

DOELEN LES F: Hogere orde denken: (vaardigheden) Stimuleren van kinderen om verder en meer kritisch na te denken. Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen. Ontlokken van discussie. De kinderen kunnen persoonlijke betekenissen construeren en hierover met elkaar van gedachten wisselen. (vaardigheden) De kinderen ontdekken dat kwaliteiten niet vastliggen, maar ontwikkeld kunnen worden. (kennis/attitude) De kinderen werken aan een zelfbewuste houding. (attitude)

Bekijk les

Bij de les

SKILLZZ: ontdek online de talenten van uw leerlingen

Skillzz is een online tool om leerlingen te verbinden en hun talenten te mobiliseren voor een betere wereld. Skillzz laat leerlingen hun eigen talenten ontdekken. Het nodigt uit tot een gesprek over thema’s die de docent belangrijk vindt.

Skillzz is een initiatief van MasterPeace en wordt gratis aangeboden aan alle scholen.

http://www.skillzz.nl