De Ridderhof draagt steentje bij

Er is geholpen met het schoonmaken van het plein en de wijk; kinderen hebben spelletjes gedaan met oudere mensen; er zijn kaarten en tekeningen gemaakt en koekjes gebakken voor ouderen; de peuters zijn bezocht om mee te dansen en zingen. En binnen de school hebben oudere kinderen geholpen bij jongere kinderen. Een geslaagde actie dus. Op maandag 27 maart hebben was er een gezamenlijke afsluiting (inclusief het zingen van het eigen schoollied), waarbij de prijs werd uitgereikt aan de groep met - volgens de Ridderraad - het beste idee. De winnaar was groep 6B. Omdat alle kinderen hun talenten optimaal hebben ingezet, heeft iedereen een vaantje gekregen.